Universitat Rovira i Virgili

Informació per a tutors

Guia del tutor URV de pràctiques externes

Quan tingueu assignat un alumne de pràctiques, procureu seguir el procediment general que es descriu a continuació. Heu de tenir present que es tractarà de treballar amb documents electrònics per a poder fer-ne un repositori en vistes a l'acreditació.

 1. Poseu-vos en contacte amb l'alumne
 2. L'alumne us lliurarà el document Annex_Tasques.doc en el qual hi haurà de figurar la informació personal, la de l'empresa, etc. que aquest haurà hagut de complimentar, juntament amb una descripció de les tasques a realitzar durant l'estada. Reviseu les tasques (adequació al perfil de la titulació), proposeu les accions de seguiment i el seu calendari. Bo i signat el document, envieu-ne una còpia a l'alumne i una altra la guardeu.
 3. Informeu-lo de la necessitat que llegeixi la guia docent de l'assignatura, pel que fa als objectius de les PE, el procediment d'avaluació, etc. Al mateix temps, informeu-lo que disposarà al moodle d'una guia per a les PE.
 4. Informeu-lo que haurà de redactar d'un informe final d'unes 15 pàgines, que tindrà un pes del 60% en la nota final, sobre la pràctica i els resultats obtinguts. També que aquest informe s'haurà de fer usant la plantilla Memoria_final_estudiant_ETSEQ.doc, inclosos els qüestionaris de valoració final.
 5. Aquest informe haurà de ser revisat pel Supervisor de l'empresa amb la finalitat de
 6. Eliminar qualsevol informació reservada de l'empresa
 7. Comprovar que la memòria es refereix a les tasques realitzades
 8. Com a criteri general es preveu el lliurament de l'informe al Professor Tutor dins dels 15 dies després d'haver acabat la pràctica, però podeu tenir la flexibilitat que vulgueu, només condicionada pel tancament d'actes a la convocatòria vigent.
 9. Del supervisor a la indústria haureu de rebre el formulari d'avaluació en el document Avaluació_PE_ETSEQ_Supervisor.pdf, que tindrà una còpia de la memòria attachada; aquesta és la còpia que haurà aprovat el supervisor i que haurà de coincidir amb la que haurà lliurat l'alumne, a mode de comprovació.
 10. L'avaluació de l'alumne es farà constar dins del formulari Avaluació_PE_ETSEQ_Tutor.doc.
 11. Els tres documents, Annex_Tasques.doc, PE_Avaluació_PE_ETSEQ_Supervisor i Memoria_final_estudiant_ETSEQ.doc els posareu en un fitxer comprimit (.zip o usant un altre compressor comú) i el pujareu a la carpeta Avaluació al moodle de l'assignatura, al qual teniu accés.

La raó per a la creació d'aquests documents és a la necessitat de demostrar durant l'acreditació que l'alumne ha estat correctament supervisat i avaluat.

 1. Poseu-vos en contacte amb el Supervisor de la empresa
 2. Envieu-li el document Avaluació_PE_ETSEQ_Supervisor.pdf. Haurà de fer una valoració sobre l'alumne, que tindrà un pes del 40% sobre la nota final.
 3. Informeu-lo que l'alumne li haurà de lliurar la memòria per a la seva supervisió pel que fa a l 'adequació d'aquesta a les tasques i per eliminar qualsevol informació que es consideri confidencial
 4. Informeu-lo que us haurà de retornar el document d'avaluació del supervisor, amb la memòria attachada al document, i els terminis.
 5. El seguiment de la pràctica
 6. El decidireu en cada cas entre el Supervisor i el Tutor.
 7. No obstant, hauríeu de visitar l'empresa almenys una vegada (és necessari per al seguiment de la pràctica però també perquè és una bona manera de mantenir una relació òptima amb les empreses).
 8. Introduïu la nota final de les pràctiques externes de l'estudiant que tutoritzeu segons les indicacions que trobareu al moodle de l'assignatura.

Model d'Avaluació supervisor de l'empresa per a les pràctiques externes de l'ETSEQ

[Descarregar model avaluació supervisor de l'empresa]