Universitat Rovira i Virgili

Per què l'ETSEQ?

(1) Font: AQU (Agència per a la Qualitat del sistema Universitari de Catalunya) Enquesta 2020. Dades del grau d’Enginyeria Mecànica