Universitat Rovira i Virgili

Unitat de Suport a la Gestió de Centre i Departaments (ETSEQ-DEM-DEQ)

Càrrec    Telèfon Correu electrònic
Responsable de la Unitat Isabel Gavaldà               (34) 977559601                           isabel.gavalda(ELIMINAR)@urv.cat
Administratives

Ana Delgado 

Laura Cortés 

Olga Vázquez 

Catalina Mateo 

(34) 977559603

(34) 977559705

(34) 977559602

(34) 977559607

secdeq(ELIMINAR)@urv.cat  

laura.cortes(ELIMINAR)@urv.cat

secmec(ELIMINAR)@urv.cat

catalina.mateo(ELIMINAR)@urv.cat

Tècnica de suport a la qualitat docent Carme Pérez  (34) 977 558 260 carme.perez(ELIMINAR)@urv.cat
Consergeria (ETSE/ETSEQ)

Àngels Jiménez

Ana Callejón

(34) 977 559 700 consergeria_etse_etseq(ELIMINAR)@urv.cat