Universitat Rovira i Virgili

Estudis de l'ETSEQ

L'ETSEQ ofereix una combinació docent d'estudis exclusiva, pràctiques empresarials i participació en activitats de recerca que fa possible la formació de l'enginyer global. El mètode docent aplicat crea un entorn professional virtual que situa l'alumnat com a protagonista amb un objectiu professional concret per desenvolupar al llarg del curs.