Universitat Rovira i Virgili

Doctorat

Per què estudiar un doctorat a l’ETSEQ?

Per confirmar una vocació a la docència o a la investigació dins d'una àrea de coneixement concreta.

Per continuar potenciant la disciplina, la capacitat de treball en grup i la visió multidisciplinària i pràctica.

Per tenir un entorn d'investigació competitiu i amb diferents estudiants de tot el món.

Per poder respondre a problemes reals i potencials als quals la societat s'enfronta.

Per tenir una incorporació directa en el món de la investigació especialitzada.