Universitat Rovira i Virgili

Història de l'ETSEQ

Directors de l’ETSEQ

1993-1995: Josep Anton Ferré Vidal (ETSE/ETSEQ)

1995-1997: Josep Anton Ferre Vidal

1997-2001: Francesc Castells Piqué

2001-2007: Xavier Farriol Roigés

2007-2011: Ricard Garcia Valls

2011-2019: Josep Bonet Avalos

2019-2023: Montserrat Ferrando Cogollos

 2023: Ioanis Katakis

    1973: L'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica industrial de Tarragona, derivada de la que fou Universitat Laboral, fundada pel Ministeri de Treball l'any 1956, s'adscriu a la Universitat Politècnica de Catalunya (llavors Universitat Politècnica de Barcelona).
1977-1978: primers llicenciats en Química Tècnica de la Delegació de Tarragona de la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona.    
      1984: Amb la LRU i el nous estatus de la UB aprovats, es crea la Facultat de Ciències Químiques de Tarragona i l'especialitat de Química Industrial dins la llicenciatura de Química.

30 de desembre de 1991: s'aprova la Llei 36/1991 al Parlament de Catalunya per a la creació de la Universitat Rovira i Virgili.

   

      1992: Amb la URV es crea l'ETSE, integrant-hi els estudis d'Enginyeria Tècnica Industrial de l'antiga universitat laboral, els d'Enginyeria Tècnica Informàtica de l'Escola d'Informàtica de la UB a Tarragona i la Química Industrial. També es creen els Departaments d'Enginyeria Química i d'Enginyeria Elèctrica i Mecànica.
1993-1994: Inici de l'ensenyament d'Enginyeria Química a Tarragona.      

   

27 de juny de 1995: inici de les obres de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria al campus Sescelades

1 d’octubre de 1995: S’aprova el Decret 287/1995, d’1 d’octubre, de creació de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química (ETSEQ) amb els ensenyaments d'Enginyeria Química i d'Enginyeria Tècnica Industrial (especialitat en Química industrial).    
      1997: Inici de l’ensenyament d'Enginyeria Tècnica Agrícola per a Indústries Agràries i Alimentàries (ETAIAA )
2001: L'ETSEQ rep la distinció Jaume Vicens Vives de la Generalitat de Catalunya a la qualitat docent universitària.      
      2001-2002: Trasllat de l'ETSEQ a les actuals instal·lacions del Campus Sescelades.
2002: Premi "Enginyer Químic Global" atorgat pel Ministerio de Educación Cultura y Deporte.      
      2003-2004: Es van implantar a l'ETSEQ els estudis d'Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica.
2006: Segona distinció Jaume Vicens Vives de la Generalitat de Catalunya a la qualitat docent universitària.      
      2009: S'inicia la programació d'estudis de MASTER en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior.
2010: S'inicia la programació d'estudis de GRAU en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior.      

    2015: Constitució del Consell Assessor de l'ETSEQ.

2016: El grau en Enginyeria Química, el grau en Enginyeria Mecànica i el màster universitari en Enginyeria Química obtenen el segell EUR-ACE®.

   

   

2021: El màster universitari en Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica obté el segell EUR-ACE®.