Universitat Rovira i Virgili

L'ETSEQ en xifres


(1) Font: Revista CEP
(2) Font: AQU (Agència per a la Qualitat del sistema Universitari de Catalunya). Enquesta 2020
(3) Pràctiques en empreses i institucions en els darrers cinc anys