Universitat Rovira i Virgili

Recerca

Els professors i investigadors de l'ETSEQ desenvolupen tasques de recerca en l'àmbit dels departaments als quals pertanyen, DEQ o DEM, i organitzats en la unitat bàsica de recerca, el grup de recerca.

Igualment, la recerca s'articula amb els diferents centres de recerca.