Universitat Rovira i Virgili

Expressió d'interès en acollir estudiants en Pràctiques Externes ETSEQ

*** OMPLIU UNA SOL.LICITUD PER CADASCUNA DE LES PLACES QUE OFERIU:

*Els camps són obligatoris

DADES ENTITAT COL·LABORADORA


Titulacions de l’ETSEQ i les seves característiques del lloc de treball:

Seleccioneu la/es titulacio/ns que s'adapten al perfil que esteu buscant:

Les pràctiques curriculars són de 300 hores.

Les pràctiques curriculars són de 300 hores.

Les pràctiques curriculars són de 225 hores.

Les pràctiques curriculars són de 225 hores.

Es recomana realitzar les pràctiques amb el Treball Final de Màster. L’estada total és de 625 hores.

Es recomana realitzar les pràctiques amb el Treball Final de Màster. L’estada total és de 600 hores.

Data d'inici a partir de l'1 de febrer. Les pràctiques curriculars són de 225 hores.

L'empresa haurà de comptar amb una estructura mínima o departament de prevenció de riscos laborals amb personal tècnic superior en PRL que s'encarregui de tutoritzar les pràctiques de l'alumne. Àmbit: públic/privat.