Universitat Rovira i Virgili

Reconeixement de Pràctiques Externes per activitat professional

Reconeixement de Pràctiques Externes per activitat professional

  1. Un contracte laboral on es demostri que ha estat contractat o contractada un mínim de 12 mesos a jornada completa o 24 mesos a mitja jornada.
  2. La vida laboral en què apareixen els grups de cotització associats als contractes que ha tingut. Els grups de cotització que es consideraran adequats per poder optar al reconeixement, són els grups 1, 2 o 3.
  3. A més, és convenient presentar una descripció per part de l'empresa, de les tasques que ha realitzat l'estudiant en el seu lloc de treball.

Tràmits de la sol·licitud a la secretaria de campus Sescelades (Grau)

https://www.urv.cat/ca/estudis/graus/tramits/proc-reconeixement-exp-laboral-grau/

Tràmits de la sol·licitud a la secretaria de campus Sescelades (Màster)

https://www.urv.cat/ca/estudis/masters/tramits/reconeix-credit-exper-laboral-master/