Universitat Rovira i Virgili

Graus

Memòria de verificació Registre d’Universitats Centres i Titulacions (RUCT)

Informes d'avaluació externa d’AQU Informes d'avaluació interna  
Coneix la qualitat Indicadors de seguiment

Resultats de satisfacció i laborals

Memòria de verificació Registre d'Universitats Centres i Titulacions (RUCT)

Informes d'avaluació externa d’AQU Informes d'avaluació interna Informe d'avaluació externa de la sol·licitud de verificació
Informe de l'obtenció del segell EUR-ACE ENAEE
Coneix la qualitat Indicadors de seguiment Resultats de satisfacció i laborals
Memòria de verificació Registre d'Universitats Centres i Titulacions (RUCT)

Informes d'avaluació externa d’AQU Informes d'avaluació interna Informe d'avaluació externa de la sol·licitud de verificació
Informe de l'obtenció del segell EUR-ACE ENAEE
Coneix la qualitat Indicadors de seguiment Resultats de satisfacció i laborals
Memòria de verificació Registre d'Universitats Centres i Titulacions (RUCT)

Informes d'avaluació externa d’AQU Informes d'avaluació interna  
Coneix la qualitat Indicadors de seguiment Resultats de satisfacció i laborals
  > Màsters