Universitat Rovira i Virgili

Grau en Tècniques de Bioprocessos Alimentaris

Vols estudiar el grau de Tècniques de Bioprocessos Alimentaris?

Els estudis de Bioprocessos Alimentaris són pioners a Catalunya i som l'únic centre universitari que ofereix aquesta formació a l'Estat. Aquests estudis s'estructuren en una formació de dos blocs: 3 anys + 1 any (180 + 60 ECTS).

El primer bloc correspon al grau de Tècniques de Bioprocessos Alimentaris, que dóna una formació fortament especialitzada en el processament d'aliments i productes biotecnològics en tres cursos. Com a tècnic o tècnica de bioprocessos alimentaris, seràs capaç de dissenyar i aplicar mètodes eficaços i respectuosos amb el medi ambient per produir i processar productes de base biològica de diferent naturalesa, des de productes destinats a l'alimentació fins a altres sorgits de la investigació i el desenvolupament biotecnològic.

Després de cursar el primer bloc, amb un curs addicional en el qual es completa la formació, podràs titular-te com a enginyer o enginyera de bioprocessos alimentaris i obtenir les atribucions professionals que habiliten per l'exercici de la professió regulada d'enginyer tècnic o enginyera tècnica agrícola. Amb les mateixes atribucions que si realitzes l'itinerari de 240 ECTS, seràs graduat en Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris.

Tot això només són paraules: vine i comprova-ho!