Universitat Rovira i Virgili

Màsters Universitaris

Memòria de verificació Registre d’Universitats Centres i Titulacions (RUCT)

Informes d'avaluació externa d’AQU Informes d'avaluació interna Resultats de satisfacció i laborals
Informe de l'obtenció del segell EUR-ACE ENAEE
Coneix la qualitat Indicadors de seguiment Resultats de satisfacció i laborals
Memòria de verificació Registre d'Universitats Centres i Titulacions (RUCT)

Informes d'avaluació externa d’AQU Informes d'avaluació interna  
Informe de l'obtenció del segell EUR-ACE ENAEE
Coneix la qualitat Indicadors de seguiment Resultats de satisfacció i laborals
Memòria de verificació Registre d'Universitats Centres i Titulacions (RUCT)

Informes d'avaluació externa d’AQU Informes d'avaluació interna  
Coneix la qualitat Indicadors de seguiment Resultats de satisfacció i laborals
Memòria de verificació Registre d'Universitats Centres i Titulacions (RUCT)

Informes d'avaluació externa d’AQU Informes d'avaluació interna  
Coneix la qualitat Indicadors de seguiment Resultats de satisfacció i laborals
Memòria de verificació Registre d'Universitats Centres i Titulacions (RUCT)

Informes d'avaluació externa d’AQU Informes d'avaluació interna  
Coneix la qualitat Indicadors de seguiment Resultats de satisfacció i laborals
Memòria de verificació Registre d'Universitats Centres i Titulacions (RUCT)

Informes d'avaluació externa d’AQU Informes d'avaluació interna Informe d’avaluació externa de la sol·licitud de verificació
Coneix la qualitat Indicadors de seguiment Resultats de satisfacció i laborals
Memòria de verificació Registre d'Universitats Centres i Titulacions (RUCT)

Informes d'avaluació externa d’AQU Informes d'avaluació interna  
Coneix la qualitat Indicadors de seguiment Resultats de satisfacció i laborals
Memòria de verificació Registre d’Universitats, Centres i Titulacions (RUCT)
Informes d’avaluació externa d’AQU Informes d’avaluació interna  
Coneix la qualitat    
  > Graus