MEGA - Màster en Enginyeria i Gestió Ambiental
7ª promoció 
versión en castellano
Inici Objectiu Professorat Estructura Informació

Documentació
Normativa inscripció »
Sol·licitud d'admisió »
Més informació »

Novetats
Anuncis MEGA »
Noticies »

Recursos
Organitzacions »
Legislació »
Publicacions »
Cerca temàtica »
Webs d'Interés »

  Estàs a: Inici > Professorat

Professorat

Francesc Abad,Dept. de Medi Ambient, Generalitat de Catalunnya
Cándido Álvarez, Centre de Recursos per a la Salut i el Medi Ambient
David Arias, AMBIO S.A.
Isabel Barrena, GRECAT, Gestió de Residus Especials de Catalunya, S.A.
Miguel Angel Borrajo, Ptres, Planta de Tractament deResidus Especials
Xavier Bosch, Junta de Residus, Generalitat de Cata-lunya
Jaume Cabré Fontseré, Estació Depuradora d’AigüesResiduals, Reus
Jaume Cabré Alcoverro, Gestió, Tractament i Recu-peració (GTR), Barcelona
Miquel Cabré, Ecotècnia
Joaquín Calvo, GAIASA, Reus
Toni Campañá, ICAEN, Generalitat de Catalunya
Joan Canals, CIDA Hidroquímica, SA
Francesc Castells, Dept. d’Enginyeria Química, URV
Javier Castelo, UAB
Pilar Chiva, Junta de Residus, Generalitat de Cata-lunya
Antoni Choy, Dept. de Medi Ambient, Generalitat deCatalunya
Ferrán Clua, Serveis Territorials MA, Tarragona
Magdalena Constantí, Dept. de Bioquímica i Biotec-nologia, URV
Josep L. Domingo, Departament de Ciències Mèdi-ques Bàsiques, URV
Enric Elías, Junta de Residus, Generalitat de Cata-lunya
Xavier Elías, Cambra de Comerç, Indústria i Nave-gació de Catalunya, Barcelona
Manuel Espino, Laboratori d’Enginyeria Marítima, UPC
Álvaro Fernández, Ondeo-NALCO, S.A.
Lluis Fructuoso, AMBIO S.A
Josepa Garreta, Fundació URV
Joan Gaya, Federació de Municipis de Catalunya
Armengol Grau, Comsa Med
Francesc X. Grau, Dept. d’Enginyeria Mecànica, URV
Jordi Grifoll, Dept. d’Enginyeria Química, URV
Xavier Guardino, Institut de Seguretat i Higiene en el Treball, Barcelona
Miguel López . Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques. URV
Manuel Ludevid, Ludevid, Empresa i Medi Ambient
David Martínez, Central Nuclear de Vandellós II
Francisco J. Martínez, Facultad de Ciencias de la Tierra, Zaragoza
Ricard Massot, Innova, Reus
Daniel Milán, Empresa Municipal d’Aigües de Tarra-gona, SA (EMATSA)
Joan Miró, Serveis Territorials MA, Tarragona
Daniel Montané, Dept. d’Enginyeria Química, URV
Eva Morales, Consultora Ambiental
Begoña Mundó, LitoClean
Ramon Nadal, SIRUSA
Magalí Paramio, ICAEN, Generalitat de Catalunya
Ramon Pou, SGS Tecnos SA
Josep M. Querol, Consultor Acústic
Elisenda Realp, Junta de Residus, Generalitat de Ca-talunya
Josep M. Renau, Dept. d’Enginyeria Química, URV
Alejandro Rodríguez, ENRESA
Julio Rodrigo, Tècnic del grup AGA, URV
Salvador Salat, ICAEN, Generalitat de Catalunya
Joan Salvadó, Dept. d’Enginyeria Química, URV
Antoni Sans, Departament de Medi Ambient, Gene-ralitat de Catalunya
Marta Schuhmacher, Dept. d’Enginyeria Química, URV
Enrique Sentís, Ondeo-Degremont Medio Ambiente, S.A.
Josep Miquel Subirana, Junta de Residus, Generalitat de Catalunya
Albert Tasias, TEMA SA
Hugo Valderrama, DEEEA, ETSE, URV
Juan B. Valdepérez, Entitat Col·laboradora de l’AdministracióSA (ECA)
Lluís Viver, HIDROWATT

 
 


Logos i continguts propietat del MEGA©
- Màster en Enginyeria i Gestió Ambiental- Universitat Rovira i Virgili
-

per qualsevol consulta o suggeriment contactar amb formacio@fundacio.urv.es
Webmaster: webmaster-mega@stq.urv.es