MEGA - Màster en Enginyeria i Gestió Ambiental
7ª promoció 
versión en castellano
Inici Objectiu Professorat Estructura Informació

Documentació
Normativa inscripció »
Sol·licitud d'admisió »
Més informació »

Novetats
Anuncis MEGA »
Noticies »

Recursos
Organitzacions »
Legislació »
Publicacions »
Cerca temàtica »
Webs d'Interés »

  Estàs a: Inici > Objectiu
Objectiu

El Màster en Enginyeria i Gestió Ambiental (MEGA), organitzat pel Departament d’Enginyeria Química de la URV, ja ha arribat a la setena edició. Una vegada més el nostre objectiu és la consideració dels aspectes ambientals de qualsevol procés natural o altra activitat humana, en un context global. Això s’asoleix amb una actuació orientada a un acostament dels siste-mes industrials o organitzacions humanes, als sistemes naturals, en els que es minimitzen la generació d’emissions i residus, i els consums d’energia i de matèries primeres.

Es per això que el Màster comença amb un mòdul de Bases Ambientals, en el que després d’unes bases d’Ecologia i altres conceptes fonamentals, es defineixen i descriuen eines bàsi-ques per a assolir un desenvolupament sostingut d’un sistema o una organització. Dins d’a-quest conjunt d’eines es tracten tècniques de prevenció de contaminació, minimització de residus, avaluació de cicle de vida, avaluació de risc ambiental, ecodisseny, etc...

Per aprofundir en les eines de gestió ambiental que actualment s’usen a les empreses s’ha dedicat un mòdul a un tractament pràctic dels Sistemes de Gestió Ambiental, propis de les Normes ISO 14000 i Reglament EMAS. També els estudis d’impacte ambiental i les audi-tories ambientals mereixen especial atenció en aquest curs. En aquesta edició hem introduït un mòdul nou de quatre hores dedicades a la integració d’auditories de qualitat, seguretat i ambient.

Igual que en altres edicions hem inclòs els mòduls d’aire, aigua, sòl, residus, i sorolls, amb un subtotal de 266 hores lectives presencials, per incloure tant els aspectes de prevenció com els de tractament en aquestes àrees. Per augmentar el contingut pràctic del curs hem incrementat el nombre de visites a instal·lacions a 13, degudament espaiades per a il·lus-trar millor els continguts impartits als cursos.

El curs es complementa amb un mòdul de gestió de l’energia, en el que a més de la política energètica a nivell local i internacional, es tracta cada tipus d’energia en funció del res-pectiu origen estudiant les seves característiques i els efectes ambientals derivats de la seva producció.

Els requeriments ambientals, normatius i tècnics de les indústries fan necessari que dispo-sin de personal tècnic amb coneixements específics sobre medi ambient. El MEGA permet als tècnics de les indústries adquirir una formació complementària que, sumada als propis coneixements i a l’experiència, els capacita per respondre a les necessitats de les seves
empreses.

Al mateix temps, els nous enginyers, llicenciats i enginyers tècnics, tindran l’oportunitat d’ampliar la formació i podran entrar amb més avantatges en el món laboral. Aquest Màster s’adreça també als tècnics de l’Administració que requereixin un coneixe-ment
general i detallat alhora del medi ambient. També va adreçat a qualsevol professional llicenciat, enginyer superior o enginyer tècnic interessat en una formació bàsica relativa als aspectes ambientals, trobarà en el MEGA una bona oportunitat per adquirir-la.

Francesc Castells Piqué
Marta Schuhmacher Ansuategui
Directors del MEGA

 

 


Logos i continguts propietat del MEGA©
- Màster en Enginyeria i Gestió Ambiental- Universitat Rovira i Virgili
-

per qualsevol consulta o suggeriment contactar amb formacio@fundacio.urv.es
Webmaster: webmaster-mega@stq.urv.es