MEGA - Màster en Enginyeria i Gestió Ambiental
7ª promoció 
versión en castellano
Inici Objectiu Professorat Estructura Informació

Documentació
Normativa inscripció »
Sol·licitud d'admisió »
Més informació »

Novetats
Anuncis MEGA »
Noticies »

Recursos
Organitzacions »
Legislació »
Publicacions »
Cerca temàtica »
Webs d'Interés »

  Estàs a: Inici > Informació General
Informació General

Lloc

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química (ETSEQ)
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
Avinguda dels Països Catalans, 26
43007 TARRAGONA

Horari

Dimarts, dimecres i dijous, de 17.00 a 21.00 hores

Idioma

Les classes s'impartiran en català o en castellà, segons el criteri de cada professor

Període lectiu i durada

 Màster


Curs lectiu:
del 01/10/2003 al 02/06/2004 (376 hores)

Projecte: 100 hores

Pràctiques en la empresa: 150 hores Cursos d'Extensió Universitària acumulables


Bases Ambientals:
01/10/03 - 22/10/04 (38 hores)

Gestió Ambiental: 23/10/03 - 18/11/04 (42 hores)

Aire: 19/11/03 - 18/12/04 (54 hores)

Aigua: 08/01/04 - 18/02/04 (82 hores)

Sòl: 19/02/04 - 10/03/04 (34 hores)

Residus sòlids: 11/03/04 - 21/04/04 (58 hores)

Sorolls, vibracions i radiacions: 22/04/04 - 12/05/04 (34 hores)

Gestió de la energia: 13/05/04 - 02/06/04 (34 hores)

Projecte: (100 hores)

Practiques en la empresa: (150 hores)Matrícula

• Màster en Enginyeria i Gestió Ambiental - 4.200 €

• Cursos de Extensió Universitària acumulables al títol de Màster en Enginyeria i Gestió Ambiental:

Bases Ambientals - 438 €
Gestió ambiental - 484 €
Aire - 622 €
Aigua - 945 €
Sòl - 392 €
Residus sòlids - 668 €
Sorolls, vibracions i radiacions - 392 €
Gestió de la Energia - 392 €
Projecte i pràctiques en la empresa - 288 €

Data límit de preinscripció i entrevista personal

Máster en Enginyeria i Gestió Ambiental
15 de Setembre de 2003
El número de places està limitada a 20 persones

Cursos de Extensió Universitària acumulables al títol de Màster en Enginyeria i Gestió Ambiental:
Bases ambientals: 15 de Setembre de 2003
Gestió ambiental: 12 d’Octubre de 2003
Aire: 28 d’Octubre de 2003
Aigua: 16 de Desembre de 2003
Sòl: 10 de Febrer de 2004
Residus sòlids: 03 de Març de 2004
Sorolls, vibracions y radiacions: 9 d’Abril de 2004
Gestió de la Energia: 30 d’Abril de 2004

El número de places està limitada a 10 persones

Requisits

Per accedir a l'ensenyament de postgrau és requisit indispensable ser llicenciat en ciències, enginyer superior, diplomat universitari, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o estar en possessió d'una titulació universitària equivalent.

Diploma de postgrau

Títol de Màster en Enginyeria i Gestió Ambiental (MEGA) de la Universitat Rovira i Virgili o en el cas de mòduls, certificat d’aprofitament vàlid per a l’obtenció del títol. La superació de cadascun dels mòduls, complementat amb la realització d’un projecte, dóna dret a l’ob-tenció del títol de Màster en Enginyeria i Gestió Ambiental.

Per obtenir el títol, els participants hauran d’haver assistit, com a mínim, a un 80% de les hores lectives; haver realitzat les proves o treballs proposats i haver defensat amb èxit el projecte final. Els participants en el Màster realitzaran pràctiques en la indústria a fi de complementar la formació.

El Diploma de Màster en Enginyeria i Gestió Ambiental està reconegut pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i per l’Institut Català de Noves Professions (ICANOP). Els participants que ho desitgin podran accedir al Màster Europeu d’Enginyeria Ambiental (Diploma Euro-Pro) reconegut per l’European Engineering Organization (SEFI, FEANI).

Administració

Fundació URV
Ctra. de Valls s/n (Campus Sescelades)
43007 TARRAGONA
Tel. 977 55 82 07 i 977 55 87 33
Fax 977 55 87 11
formacio@fundacio.urv.es
http://www.fundacio.urv.es

 

 


Logos i continguts propietat del MEGA©
- Màster en Enginyeria i Gestió Ambiental- Universitat Rovira i Virgili
-

per qualsevol consulta o suggeriment contactar amb formacio@fundacio.urv.es
Webmaster: webmaster-mega@stq.urv.es