ENSENYAMENTS

METF. MÀSTER EN ENGINYERIA TERMODINÀMICA DE FLUIDS.

Presentació

El Màster en Enginyeria Termodinàmica de Fluids té un caràcter investigador en l'àmbit de l'energia, les seves transformacions els fluids de treball i els processos. Per aquest motiu, està dirigit a un mercat relacionat amb la recerca a la indústria, laboratoris de recerca i desenvolupament, i en l'eficiència i sostenibilitat en el desenvolupament tecnològic i de nous fluids.

Objectius acadèmics

Consulteu amb la Guia Docent

Perfil de l’estudiant

Consulteu amb la normativa d’accés i admissió

Programa 

El programa del màster es divideix en tres mòduls i un treball fi de màster.

Té una durada d'un curs acadèmic i 60 crèdits ECTS, dels quals 24 ECTS pertanyen a assignatures obligatòries, 18 ECTS a assisgnatures optatives i 18 ECTS al treball fi de màster. Tots els mòduls tenen un caràcter científicotecnològic lligat a la investigació i tenen un contingut pràctic superior al 50%.

Per més informació consulteu el Pla d'estudis:

http://www.urv.cat/masters_oficials/enginyeria_arquitectura/fluids/pla_master_termodinamica_fluids.html

Sortides professionals

Indústria, laboratoris de recerca i desenvolupament, fabricació de nous fluids d’interès per a la indústria, determinació de propietats termodinàmiques i de transport de fluids, recerca a la Universitat i centres de recerca.

Calendaris/horaris i diversa informació acadèmica

Horaris

Horari METF

Exàmens

Exàmens METF

 

Més informació

http://www.urv.cat/masters_oficials/enginyeria_arquitectura/fluids/master_termodinamica_fluids.html

http://www.crever.urv.cat/formacio/mitf.html

Contacte/s

Coordinació Màster

Dr.Alberto Coronas

Departament d'Enginyeria Mecànica

977 559 665

alberto.coronas@urv.cat

 

Contacte administratiu (secretaria)

Secretaria de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química

977 558 769

master.estseq@urv.cat

Beques

Link a beques 

 

Seguiment de la titulació

Informació