ENSENYAMENTS

MEQ. MÀSTER ENGINYERIA QUÍMICA.

MEQ. MÀSTER ENGINYERIA QUÍMICA.

Presentació

Té com a objectiu assolir el segon nivell de formació en Enginyeria Química. Les persones amb aquesta titulació tindran una alta capacitat de disseny de processos de productes relacionats amb l'enginyeria química, així com un fort component d'R+D, ja que els seus projectes es duran a terme en l'àmbit de la innovació industrial i prioritàriament en empreses i agents externs a la universitat.

Objectius acadèmics

Consulteu amb la Guia Docent

Perfil de l’estudiant

Consulteu amb la normativa d’accés i admissió

Programa

http://www.urv.cat/masters_oficials/enginyeria_arquitectura/quimica/pla_master_enginyeria_quimica.html

Sortides professionals

Ofici d’enginyer químic o enginyera química, aportant capacitats com lideratge, gestió i emprenedoria.

Calendaris/horaris i diversa informació acadèmica

Horaris

Horaris MEQ

Exàmens

Exàmens MEQ 1Q 2015-2016

Exàmens MEQ 2Q 2015-2016

Més informació

http://www.urv.cat/masters_oficials/engin_quimica.html

Professorat 

Perfil professorat MEQ

Contacte/s

Coordinació Màster

Dr. Frank Erich Stüber

Departament d'Enginyeria Química (Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química)

977 559 671

frankerich.stuber@urv.cat

Contacte administratiu (secretaria)

Secretaria de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química

977 558 769

master.estseq@urv.cat

Beques

Link a beques  

 

Seguiment de la titulació

Curs 2010-2011