CatalanEspañol (spanish formal Internacional)French (Fr)English (United Kingdom)
Productes i serveis

La tecnologia de membranes ha experimentat, a Europa, un creixement constant en els últims anys i la seva aplicació a nivell industrial compte amb una bona acceptació, especialment en àmbits mèdic-sanitaris (tractaments de diálisis) i en tractaments d'aigua (plantes de desalinització d'aigua de mar).

Els processos de separació mitjançant membranes ofereixen diversos avantatges competitius respecte a processos tradicionals, perquè impliquen un tecnologia relativament de baix cost, respectuoses amb el medi ambient (baixos costos energètics), permet treballar a temperatura ambient i de forma contínua. Encara així, la majoria de les membranes comercials no són idònies per als molts i variats processos en els quals es poden aplicar.

METEOR conta amb diversos experts en el desenvolupament (fabricació pròpia o modificació de membranes comercials) i estudi de membranes per a processos industrials concrets.

 

 

ELS NOSTRES PRODUCTES :

• METEOR Innovation – Disseny de membranes a la carta . Preparació i obtenció controlada de diferents tipus de membranes polimèriques planes i microcàpsules

• METEOR Classic – Processos de separació amb membranes . Selecció i utilització de membranes comercials (si s'escau) per dur a terme/assessorar/proposar processos d'enginyeria de separació amb membranes, o problemes d'embrutiments

METEOR Plus – Caracterització de membranes . Caracterització morfològica i físico-química de les membranes obtingudes mitjançant tècniques microscòpiques i informàtiques diverses, transport de soluts i mètodes mecànics, entre d'altres

• SOFTEOR – Software . Creació de software i altres productes d'aplicació tecnològica per a l'automatització i control del processos de membrana

• METEOR Social – Divulgació científica . Creació de software i altre materials (adaptats al nivell de coneixements del públic receptor) per a la divulgació científica de les membranes i els polímers

 

 

APLICACIONS DE MERCAT :

• En la indústria química : per a la purificació i/o separació de productes finals.
• En la industría farmacèutica : per a processos integrats de síntesis i separació.
• En la industría alimentària : concretament en la vitivinícola.
• En la industría tèxtil : per al tractament d'aigües residuals.
• En el sector vinculat a les energies renovables per a piles de combustible i/o desenvolupament durable per a plantes dessalinitzadores d'aigua de mar.
• En els sectors biotecnològics, micro- i nanotecnologia per a micro i nanocapsulas amb alliberament controlat de fàrmacs i cosmètics.
• En el sector sanitari : per als cultius de teixits per a trasplantaments.


LÍNIES D'INVESTIGACIÓ EN MEMBRANES

• Preparació: membranes planes i micro càpsules.

• Ús i selecció de membranes comercials.

• Caracterització de membranes :
 • Caracterització morfològica (microscopia i interpretació d'imatges)
 • Propietats mecàniques
 • Caracterització experimental
• Escalat a plantes pilot amb membranes selectives pròpies  


Aplicacions:
 • Cel·les de combustible
 • Bioreactors de membrana
 • Tractament d'aigües
 • Purificació de lantánidos
 • Recuperació de Cr2O3
 • Purificació d'hidrogen
 • Purificació de oligosacáridos
 • Separacions enantiomériques
 • Alliberament controlat d'espècies d'interès
 • Fotosíntesi artificial
 • Smart membranes

 

 

Disseny de la pàgina web : Claude Garcia

RocketTheme Joomla Templates