Castellano - English

AMIC Aplicacions Medioambientals i Industrials de la Catàlisis

 
    TECNOLOGIA     QUÈ ÉS AMIC?
Les àrees de treball d'AMIC inclouen la catàlisi heterogènia i els materials.

AMIC tè una àmplia experiència en la catàlisi heterogènia, la qual li permet afrontar tot tipus de problemes mediambientals i de procés, a partir de les principals reaccions catalítiques, en reaccions tals com
- hidrogenació selectiva
- deshidrogenació selectiva
- oxidació selectiva
- hidrodecloració selectiva
- isomerització
- condensació aldòlica i de Claisen-Schmidt
- eterificació.
AMIC du a terme el disseny, la síntesi, la caracterització així com l'avaluació del rendiment, selectivitat i vida dels catalitzadors.

Per altra banda, AMIC treballa en la síntesi de materials microporosos i mesoporosos com zeolites, HMS, MCM, SBA, òxid de ceri mesoporós, així com amb hidrotalcites, carbó activat, fluorur d'alumini d'elevada àrea, diferents fases d'òxid d'alumini i nanomaterials com cubs de Ag, Au, Pt, Cu i Pd i d'altres morfologies.
AMIC és un centre d'innovació de la Xarxa IT-Cidem que treballa per aportar solucions claus en ma per a problemes mediambientals i industrials dels sectors productius.


AMIC, Centre d'Innovació - Edifici CTT, Fundació URV, Av. Països Catalans, 18, 43007 TARRAGONA
Tel. 977.55.86.41 - Fax 977.55.82.05 - amic@fundacio.urv.cat