Castellano - English

AMIC Aplicacions Medioambientals i Industrials de la Catàlisis

 
    SERVEIS     QUÈ ÉS AMIC?
AMIC ofereix una àmplia gama de serveis, lligats a les tecnologies i solucions desenvolupades pel centre com per altres projectes, com són
- disseny, síntesi i caracterització de catalitzadors
- estudis de rendiment, selectivitat i vida de catalitzadors
- estudis de reaccions i processos a escala laboratori i planta pilot
- escalat de processos
- disseny, construcció i muntatge de processos a escala industrial*
- estudis d'adsorció/desorció
- síntesi de materials microporosos, mesoporosos i nanomaterials
- caracterització de materials sòlids
* en col.laboració amb empreses d'enginyeria i construcció d'equips.
AMIC és un centre d'innovació de la Xarxa IT-Cidem que treballa per aportar solucions claus en ma per a problemes mediambientals i industrials dels sectors productius.


AMIC, Centre d'Innovació - Edifici CTT, Fundació URV, Av. Països Catalans, 18, 43007 TARRAGONA
Tel. 977.55.86.41 - Fax 977.55.82.05 - amic@fundacio.urv.cat